Sunday, 15 April 2012

Prinsip Rekaan

PENGENALAN

Prinsip rekaan merujuk kepada cara pengolahan enam jenis unsur seni iaitu garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna. Seseorang pengkarya seni visual sering mengaplikasikan satu atau lebih daripada satu prinsip rekaan dalam sesuatu karya seni visual untuk menimbulkan gambaran atau suasana yang ingin disampaikan.

HARMONI

 • Melibatkan susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara dan prinsip yang tersusun dan menimbulkan perasaan yang aman damai dan menarik perhatian
 • Gambaran seimbang, selesa, kemas, sempurna dan menyeronokkan.

KONTRA

 • Sesuatu objek yang berbeza daripada segi saiz, rupa, warna, bentuk dan sebagainya.
 • Memberikan kesan fokus, tumpuan, unggul dan menarik.

PENEGASAN

 • Sesuatu yang boleh menarik perhatian dan tumpuan
 • Menarik perhatian dan mengelakkan dari kebosanan.

IMBANGAN

 • Keadaan gubahan yang berpadanan dari segi saiz, berat, tarikan, warna dan tumpuan
 • pemerhatian.
 • Imbangan Simetri:
 • Kukuh,teratur dan terkawal.
 • Imbangan Tidak Simetri:
 • Bebas dan spontan. Tarikan yang lebih hebat dan menarik.

IRAMA & PERGERAKAN

Keadaan objek yang bergerak, bergoyang dan bersinar. Irama ialah satu kesan ilusi yang wujud
daripada perulangan susunan satu atau lebih objek secara berterusan untuk menimbulkan harmoni. Keadaan hidup dan bergerak, ilusi ruang dan perspektif, irama dan suasana yang menarik, kesantumpuan dan gambaran yang bertenaga.

KEPELBAGAIAN

 • Penggunaan segala elemen unsur seni reka dan prinsip rekaan dalam karya. Merujuk kepada
 • aktiviti gayaan, perlanjutan dan kontra dalam gubahan.
 • Memberi kesan kontra, bertenaga dan daya tarikan yang hebat dan dinamik.

KESATUAN

 • Sesuatu gubahan yang baik dan saling mempunyai hubung kait antara unsur seni reka dan prinsprekaan.
 • Teratur, seragam, lengkap, sempurna dan suasana yang tenteram dan selesa.

No comments:

Post a Comment

Hoho Angry Anime Smiley